Počet položek: 0 0 Kč

vybavení kotlů Protherm

 

 

 

 

Vysvětlení pojmů pro vybavení kotlů Protherm

Vestavěný mikroprocesor: Řídí veškerou činnost kotle
 
Plynulá regulace: Probíhá na základě neustálého porovnávání skutečně dosahovaných hodnot s hodnotami požadovanými (nastavenými) uživatelem
 
Opakovaný start: Kotel má pro zapálení 3 pokusy. Jestliže se kotli nepodaří zapálit ani po 3 pokusech, pak dojde k blokování je o funkce a zobrazení chybového hlášení.
 
Autodiagnostika: V případě nestandardních provozních stavů se na displeji kotle zobrazí kód autodiagnostiky.
 
Ochrana čerpadla: Ochrana čerpadla proti jeho blokaci vlivem delší odstávky je zajištěna krátkým protočením na cca 20 sekund. Pokud je kotel bez požadavku na ohřev OV nebo TV, pak je ochrana proti zablokování erpadla aktivována vždy ve 23 hodinových cyklech. Snižuje se tím možnost zablokování čerpadla.
 
Zvýšené elektrické krytí: Vyhovuje podmínkám umístění kotle v koupelnách i v prostoru nad vanou (zóna 1 dle ČSN  33 2000-7-701  33 2000-7-701 ).
 
Anticyklace: Omezení v režimu topení, kdy po provozním vypnutí kotle není dovoleno opětovné zapálení kotle dříve, nežli řídící deska vzhledem k podmínkám v kotli vypočítá čas za který kotel opět startuje. Toto rozmezí je 2 – 20 min. Tato funkce se nejvíce využívá v otopných systémech v případě, kde maximální tepelná ztráta daného objektu odpovídá nejnižší hranici výkonového rozsahu kotle.
 
Digitální zobrazení tlakuv otopném systému na displeji.
 
Doběh čerpadla: Jestliže je kotel řízen pokojovým termostatem, čerpadlo běží ještě 5 min po požadavku ukončení ohřevu OV (výrobní nastavení). Jestliže je kotel provozován s propojkou (klemou) na svorkovnici pokojového termostatu, čerpadlo běží stále. Parametr doběhu čerpadla po ukončení požadavku topení je možně měnit v rozsahu 2 – 60 min.
 
Dvoustupňové čerpadlos automatickým přepínáním rychlostí a automatickým odvzdušňováním. Při ohřevu OV čerpadlo pracuje v závislosti na nastavení parametru řídící desky. V případě připojeni a ohřevu zásobníku TV čerpadlo pracuje vždy na vyšší rychlostní stupeň. Poznámka: Parametr funkce čerpadla může nastavit pouze autorizovaný servisní technik..
 
Systém kontroly odvodu spalin: Při zaplnění komory spalinami je aktivován systém SKKT, který zajistí odstavení kotle z provozu a na displeji se zobrazí varování.
 
Elektronické snímání tlaku otopné vody: Při poklesu tlaku pod doporučenou hranici je uživatel upozorněn
blikající diodou na displeji, při ztrátě vody je zamezeno startu kotle.
 
Protimrazová ochrana kotle: Jestliže snímač teploty OV v kotli zaznamená pokles teploty pod 8 °C, dojde ke spuštění čerpadla bez ohledu na požadavek pokojového regulátoru. Pokud teplota vystoupá nad 10 °C, pak se čepadlo vypne. Jestliže však naopak teplota klesne pod 5 °C, pak je sepnut hořák. Kotel hoří do doby, než
dosáhne 35 °C.
 
Protimrazová ochrana zásobníku TV(pro typy KTO a KOO s připojeným externím zásobníkem TV)
Dojde-li v zásobníku TV k poklesu teploty na hodnotu 10 °C, kotel ohřeje zásobník na 15 °C. Funkce je aktivní
jen při připojení externího zásobníku, který je vybaven NTC snímačem.
 
Ochrana proti přehřátí: Je-li teplota OV vyšší než 97 °C, sepne se čerpadlo. Vypíná při dosažení 80 °C.
 
By-pass: Výrobní nastavení je 25 kPa. Rozsah možného nastavení je v rozmezí od 17 kPa do 35 kPa.
To znamená že by-pass není možné nikdy zcela zavřít nebo otevřít. Nastavení se provádí pomocí šroubováku
v rozmezí +/– 5 otáček. Nastavení by-passu umožňuje zvýšit nebo snížit průtok OV v otopném systému
 
Expanzní nádoba topného okruhu je 8 litrů
 
Pojišťovací ventil pro OV – 300 kPa
 
Odtah    KOMÍN
Kotel je určen pro odtah spalin do komína s ustáleným tahem minimálně 2 Pa. Napojení kotle na komínový
průduch se provádí kouřovodem s průměrem odpovídajícím rozměru kouřového hrdla kotle. Kouřovod
není součástí vybavení kotle. Spalovací vzduch si kotel odebírá z prostoru, ve kterém je umístěn. Kotel je vybaven systémem kontroly komínového tahu SKKT, který v případě nahromadění spalin uvnitř kotle zajistí odstavení kotle z provozu.
Turbo
Přívod spalovacího vzduchu i nucený odtah spalin speciálním ventilátorem je zajišťován zdvojeným
potrubím. Délky souosého potrubí jsou v tabulce v m ekvivalentních pod tabulkou parametrů kotlů, přičemž každé koleno 90° tuto délku zkracuje o 1 m, koleno 45° délku zkracuje o 0,5 m. Trasa odkouření musí být řešena tak, aby kondenzovaná pára, obsažená ve spalinách, mohla být z potrubí odstraněna. Pro značnou rozmanitost
konkrétních řešení není zdvojené potrubí součástí dodávky a není zahrnuto v ceně. Zásady pro umisťování
a jednotlivé části zdvojeného potrubí jsou popsány v samostatné části katalogu odkouření

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek   ( Fotky můžete vložit po odeslání příspěvku. )
opiště kód
antispam
     Více informací